Anglo-American University

Vaša vstupenka do veľkého sveta

Proč AAU?

Jsme mezinárodní vysoká škola

Studium akreditované v USA a CZ

Světoví profesoři z TOP univerzit

ikony_3

Důraz na individuální přístup

Program, ve kterém můžete vycestovat

Anglo-American University

MÁME ÚPLNÚ ČESKÚ A AMERICKÚ AKREDITÁCIU!

Medzi študentmi je zastúpených až 70 národností. Medzi učiteľmi sú absolventi najlepších svetových univerzít.

Najstaršia súkromná univerzita v Českej republike pôsobiaca od roku 1990.
 
Prvá inštitúcia v Európe s prestížnou akreditáciou WASC uznanou v USA, ktorá akredituje i Stanford University, University of California alebo Berkeley.
 
Vysoká škola sa nachádza v centre Prahy v paláci zo 17. storočia
Medzinárodné prostredie: Naši študenti pochádzajú zo 70 rôznych krajín. Naši učitelia sú absolventmi najlepších svetových univerzít.
 
Dôraz na individuálny prístup: Ako študent ste pre nás partnerom. Ako partner sme my vaším partnerom.
 
Možnosť vycestovať za zahraničnú stáž: Vyberte si až z 35 destinácií vrátane USA, Austrálie, Japonska a Uruguaje.

Vďaka bezproblémovému uznávaniu nášho diplomu v celej Európskej únii alebo v Spojených štátoch si mnohí absolventi AAU plnia svoje sny, a ak práve nevedú svoje vlastné firmy, tak pracujú pre prestížne spoločnosti, ako napríklad Amazon, JetBlue alebo IBM. Či už chcete pracovať v zahraničí alebo začať kariéru blízko domova, AAU vám poskytne tie najlepšie podmienky pre dosiahnutie vašich snov.
Okamžitá odpoveď: Na otázky odpovedáme do 48 hodín od ich prijatia. Všetko posudzujeme individuálne.
 
Študenti v školských výboroch: Zapájame študentov do podujatí AAU a prispôsobujeme postupy ich potrebám.
 
Akademické konzultačné centrum: Ak máte problémy so štúdiom, v našom centre vám pomôžeme a poradíme.
 
Študentskí mentori, kariérne a psychologické poradenstvo: Poradíme si v každej situácii. Chceme, aby ste študovali s radosťou a plným sústredením.
 
Porozprávajte sa s dekanom: Máte pocit, že niečo nie je podľa vašich predstáv? Príďte a povedzte to priamo vedeniu školy.

70

národností medzi našimi študentmi

35

destinácií, do ktorých môžete cestovať

Svet je vaše ihrisko, študujte bez zábran

15

V priemere 15 študentov na skupinu

Novinky v AAU

V čem je AAU jedinečná

V čom je AAU jedinečná?

AAU je známa svojou malou veľkosťou, ale napriek tomu je to miesto plné rôznych jazykov a kultúr, ktoré profitujú z diskusií v triede aj mimo nej. Na AAU sa môžete zapojiť do mnohých aktivít vrátane štúdia v zahraničí, stáží v miestnych a medzinárodných spoločnostiach, práce na akademickej pôde, zapojenia sa do študentskej samosprávy a začlenenia sa do medzinárodnej komunity, kde sa môžete učiť a spoznávať život na akademickej pôde.

AAU je globálna a inkluzívna komunita, ktorá podporuje rozmanitosť študentov, fakulty a zamestnancov a zaobchádza s každým s dôstojnosťou a rešpektom.

Učitelia v AAU sú kvalifikovaní a rôznorodí, čo prispieva k inovatívnym stratégiám a praktickým zručnostiam, ktoré sú súčasťou ich programov.

AAU zdôrazňuje svoj záväzok k personalizovanému vzdelávaniu, ktoré zvyčajne zahŕňa pravidelnú a otvorenú spätnú väzbu medzi študentmi a učiteľmi.

AAU ponúka mnoho príležitostí na získanie praktických skúseností vrátane stáží v miestnych a medzinárodných spoločnostiach a práce na akademickej pôde.

Vďaka malým triedam a nízkemu počtu študentov na učiteľa môže AAU poskytovať individuálny prístup k vzdelávaniu, ktorý je zameraný na podporu ďalšieho rastu a rozvoja študentov.

AAU ponúka všetkým študentom a zamestnancom bezplatné psychologické poradenstvo. Poskytuje prístup k aplikácii Calm, ktorá je určená na podporu duševného zdravia študentov.

AAU poskytuje študentom príležitosti na praktické skúsenosti prostredníctvom stáží v miestnych a medzinárodných spoločnostiach, čo im umožňuje spojiť sa s priemyslom a získať praktické skúsenosti.

AAU poskytuje kvalitné programy založené na inovatívnych stratégiách a praktických zručnostiach kvalifikovaného a rôznorodého pedagogického personálu.

AAU ponúka študentom mnoho príležitostí pre budúcu kariéru, vrátane štúdia v zahraničí, stáže v miestnych a medzinárodných spoločnostiach, alebo prácu na akademickej pôde.

AAU kladie dôraz na rozvoj efektívnej komunikácie a kritického myslenia ako kľúčových aspektov svojho vzdelávacieho programu.

AAU bola založená v roku 1990, krátko po páde komunizmu, ako Anglo-American College. Cieľom zakladateľov bolo vytvoriť vzdelávaciu inštitúciu, ktorá by spájala najlepšie americké a britské akademické princípy s tradíciami strednej Európy. Absolventi AAU sú pripravení prinášať pozitívne zmeny a riešiť miestne, národné a medzinárodné výzvy.

Srovnání Vysokoškolského Vzdělávání: USA vs Česká Republika

Porovnanie vysokoškolského vzdelávania:
USA vs. Česká republika

Vysokoškolské vzdelávanie sa môže v jednotlivých krajinách značne líšiť.

Pri porovnávaní amerického a českého školstva možno identifikovať niekoľko kľúčových rozdielov.

Americké vysoké školy často podporujú interaktívne učenie a kritické myslenie. Študenti sú povzbudzovaní, aby vyjadrovali svoje názory a zúčastňovali sa na diskusiách v triede. Naopak, české vysoké školy sa môžu viac zameriavať na formu prednášok a osvojenie si látky.

Americké vysoké školy ponúkajú veľkú flexibilitu pri výbere predmetov a špecializácií a podporujú široké vzdelanie a interdisciplinárne štúdium. Naopak, české vysoké školy ponúkajú pevne stanovené študijné programy a študenti sa často zameriavajú na konkrétne oblasti štúdia.

Americké vysoké školy kladú dôraz na prax a skúsenosti z „reálneho sveta“. Naopak, výučba na českých vysokých školách je často viac teoretická, s dôrazom na akademické štúdium a výskum.

Akreditácia WASC

Akreditácia WASC sa zameriava na podporu úspechu všetkých študentov, zlepšovanie kvality vzdelávacích inštitúcií a vyžaduje preukázanie činností a výsledkov vedúcich k neustálemu zlepšovaniu a verejnej zodpovednosti.

Srovnání Vysokoškolského Vzdělávání: USA vs Česká Republika

Ponuka bakalárskych študijných programov

Vyberte si program, ktorý najlepšie vyhovuje vašim záujmom, a vyskúšajte si, čo znamená študovať s rovesníkmi z viac ako 70 rôznych krajín v srdci Európy.

united-states

Ethan

Volám sa Ethan a som študentom druhého ročníka obchodnej administratívy. Vyrastal som prevažne v štátoch Washington a Idaho v USA. Keď nie som v škole, rád cestujem po Európe, spoznávam Prahu a bavím sa s priateľmi. Mojou najväčšou vášňou je šport, takže som členom futbalového klubu AAU a aktívne sledujem zápasy vždy, keď mám voľný čas. Rád spoznávam nových ľudí, takže sa neboj pozdraviť!

united-states

Ethan

Volám sa Ethan a som študentom druhého ročníka obchodnej administratívy. Vyrastal som prevažne v štátoch Washington a Idaho v USA. Keď nie som v škole, rád cestujem po Európe, spoznávam Prahu a bavím sa s priateľmi. Mojou najväčšou vášňou je šport, takže som členom futbalového klubu AAU a aktívne sledujem zápasy vždy, keď mám voľný čas. Rád spoznávam nových ľudí, takže sa neboj pozdraviť!

united-states
czech-republic

Rose

Hej, všetci! Volám sa Rose a som študentkou tretieho ročníka obchodnej administratívy. Vyrastala som v Českej republike, ale prvý bakalársky titul som získala vo Veľkej Británii. AAU som si vybrala kvôli výučbe v angličtine a medzinárodnej komunite. Páči sa mi flexibilný rozvrh, ktorý mi umožňuje byť jednou nohou na trhu práce aj počas štúdia. Hodiny na AAU sú náročné a vďaka profesorom veľmi motivujúce – dokonca ma povzbudili, aby som sa zúčastnila na niekoľkých súťažiach a počas jednej z nich vyhrala návštevu Štokholmu! Už sa neviem dočkať, až sa s vám poviem o svojich zážitkoch!

czech-republic
united-states

Rose

Hej, všetci! Volám sa Rose a som študentkou tretieho ročníka obchodnej administratívy. Vyrastala som v Českej republike, ale prvý bakalársky titul som získala vo Veľkej Británii. AAU som si vybrala kvôli výučbe v angličtine a medzinárodnej komunite. Páči sa mi flexibilný rozvrh, ktorý mi umožňuje byť jednou nohou na trhu práce aj počas štúdia. Hodiny na AAU sú náročné a vďaka profesorom veľmi motivujúce – dokonca ma povzbudili, aby som sa zúčastnila na niekoľkých súťažiach a počas jednej z nich vyhrala návštevu Štokholmu! Už sa neviem dočkať, až sa s vám poviem o svojich zážitkoch!

united-states

Drake

Hej! Hej! Volám sa Drake Dewey a som študentom druhého ročníka magisterského štúdia medzinárodných vzťahov a diplomacie. Pochádzam z Clevelandu v Ohiu, ale bakalárske štúdium som absolvoval neďaleko Filadelfie v Pensylvánii. Medzi moje záľuby patrí hokej, čítanie a medzinárodné vzťahy. V Prahe rád trávim čas s priateľmi, chodím na zápasy SK Slavia Praha a cvičím. Jednou z mojich najobľúbenejších vecí na AAU je vyučovanie v malých skupinách. Malá veľkosť triedy uľahčuje pochopenie konceptov vyučovaných na AAU. Teším sa na stretnutie s vami na akademickej pôde!

united-states

Drake

Hej! Hej! Volám sa Drake Dewey a som študentom druhého ročníka magisterského štúdia medzinárodných vzťahov a diplomacie. Pochádzam z Clevelandu v Ohiu, ale bakalárske štúdium som absolvoval neďaleko Filadelfie v Pensylvánii. Medzi moje záľuby patrí hokej, čítanie a medzinárodné vzťahy. V Prahe rád trávim čas s priateľmi, chodím na zápasy SK Slavia Praha a cvičím. Jednou z mojich najobľúbenejších vecí na AAU je vyučovanie v malých skupinách. Malá veľkosť triedy uľahčuje pochopenie konceptov vyučovaných na AAU. Teším sa na stretnutie s vami na akademickej pôde!

united-states
finland

Kayleigh

Hej! Hej! Volám sa Kayleigh Murdock a v súčasnosti študujem druhý semester humanitných vied na Anglo-American University, konkrétne v odbor sociológia a psychológia. Pochádzam z veľmi malého mesta na západě Massachusetts a na AAU som prestúpila z Keene State College, kde som rok študovala španielsky jazyk a literatúru. Vo voľnom čase ma baví umenie, nakupovanie v second-handoch a tiež rada trávim čas s priateľmi, cestujem a učím sa cudzie jazyky. Rada by som spoznala našich budúcich študentov, preto ma neváhajte kontaktovať.

united-states
finland

Kayleigh

Hej! Hej! Volám sa Kayleigh Murdock a v súčasnosti študujem druhý semester humanitných vied na Anglo-American University, konkrétne v odbor sociológia a psychológia. Pochádzam z veľmi malého mesta na západě Massachusetts a na AAU som prestúpila z Keene State College, kde som rok študovala španielsky jazyk a literatúru. Vo voľnom čase ma baví umenie, nakupovanie v second-handoch a tiež rada trávim čas s priateľmi, cestujem a učím sa cudzie jazyky. Rada by som spoznala našich budúcich študentov, preto ma neváhajte kontaktovať.

united-states

Sean

Ahoj, volám sa Sean Fritter. Som v druhom ročníku magisterského štúdia medzinárodných vzťahov a diplomacie. Pochádzam z Denveru v Colorade. Bakalársky titul som získal na Coloradskej univerzite v Boulderi. Medzi moje vášne patrí maľovanie, varenie a sledovanie seriálu Walking Dead. Vo voľnom čase rád cestujem. AAU som si zamiloval vďaka medzinárodnej komunite a priateľom, ktorých stretávam každý deň. Teším sa na stretnutie s vami na akademickej pôde, neváhajte ma osloviť!

united-states

Sean

Ahoj, volám sa Sean Fritter. Som v druhom ročníku magisterského štúdia medzinárodných vzťahov a diplomacie. Pochádzam z Denveru v Colorade. Bakalársky titul som získal na Coloradskej univerzite v Boulderi. Medzi moje vášne patrí maľovanie, varenie a sledovanie seriálu Walking Dead. Vo voľnom čase rád cestujem. AAU som si zamiloval vďaka medzinárodnej komunite a priateľom, ktorých stretávam každý deň. Teším sa na stretnutie s vami na akademickej pôde, neváhajte ma osloviť!

Program letnej školy AAU (GSSP) ponúka jedinečnú príležitosť stráviť leto v Prahe, v jednom z najkrajších európskych miest, a zároveň študovať s podobne zmýšľajúcimi rovesníkmi z celého sveta!

  Stlačením tlačidla Odoslať súhlasíte so spracovaním osobných údajov

  School of Business Administration (SBA)

  Eva Švejdarová

  University of California, Los Angeles

  Vystudovala UCLA – Los Angeles, USA, studovala na Universidad de Granada, Španělsko, a žila na ostrově Ohiu na Havaji).

  Specializuje se na systémové vedení, personalistiku, udržitelnost a etiku podnikání, kulturní inteligenci, diverzitu a inkluzi a vzdělávání a rozvoj.Jako odbornice na kvalitativní metodologii a autorka vzdělávacího modelu EWA (Empowering Wholeness Agile) si užívá roli pedagoga, výzkumníka, metodika a vedoucího projektů v oblasti inovativních didaktik, kde nachází kreativní řešení pro efektivní celoživotní vzdělávání.

  School of Business Administration (SBA)

  Eva Švejdarová

  University of California,
  Los Angeles

  Špecialistka na systémové vedenie, ľudské zdroje, udržateľnosť a podnikateľskú etiku. Je tiež odborníčkou na rozmanitosť a inklúziu, kultúrnu inteligenciu alebo vzdelávanie a rozvoj.

  School of Business Administration (SBA)

  Eva Švejdarová

  University of California, Los Angeles

  Špecialistka na systémové vedenie, ľudské zdroje, udržateľnosť a podnikateľskú etiku. Je tiež odborníčkou na rozmanitosť a inklúziu, kultúrnu inteligenciu alebo vzdelávanie a rozvoj.

  School of Journalism, Media, and Visual Arts (SJMVA)

  Seth Rogoff

  University of Amsterdam

  Spisovateľ a odborník na mediálne štúdiá, kultúrnu analýzu a literatúru. Získal doktorát na Fakulte humanitných vied Amsterdamskej univerzity.

  School of Journalism, Media, and Visual Arts (SJMVA)

  Seth Rogoff

  University of Amsterdam

  Spisovateľ a odborník na mediálne štúdiá, kultúrnu analýzu a literatúru. Získal doktorát na Fakulte humanitných vied Amsterdamskej univerzity.

  Eckert Eva University of California, Berkeley (US)

  School of Humanities & Social Sciences

  Eckert Eva

  University of California, Berkeley

  Profesor jazykovedy. Magisterský titul získala na Michiganskej univerzite v Ann Arbor, doktorát na Kalifornskej univerzite v Berkeley a profesúru na Connecticut College.

  Eckert Eva University of California, Berkeley (US)

  School of Humanities & Social Sciences

  Eckert Eva

  University of California, Berkeley

  Profesor jazykovedy. Magisterský titul získala na Michiganskej univerzite v Ann Arbor, doktorát na Kalifornskej univerzite v Berkeley a profesúru na Connecticut College.

  School of Law (JHCSL)

  Brian Fonville

  Stanford University

  Odborník na právo. Absolvoval napríklad stáž v kancelárii prezidenta Havla. Vedie súkromnú advokátsku prax. Je členom advokátskej komory v štáte New York, v Českej republike a vo Veľkej Británii.

  School of Law (JHCSL)

  Brian Fonville

  Stanford University

  Odborník na právo. Absolvoval napríklad stáž v kancelárii prezidenta Havla. Vedie súkromnú advokátsku prax. Je členom advokátskej komory v štáte New York, v Českej republike a vo Veľkej Británii.

  V súčasnosti na AAU pôsobí 29 študentských klubov. Do akých klubov sa napríklad zapájajú naši študenti?

  aau.yoga.club

  AAU YOGA CLUB

  Ako povedal Gándhí – nič neničí ľudské telo tak ako starosti. Klub vytvára príjemnú atmosféru, ktorá vám pomôže dosiahnuť vnútorný pokoj, fyzickú silu a harmóniu.

  aauclimbingclub

  AAU ROCK CLIMBING CLUB

  Uvoľnená a priateľská komunita pre nadšencov lezenia. Združenie víta skúsených lezcov aj začiatočníkov, ktorí sa ešte len snažia preniknúť do tajov lezenia.

  against.violence

  STUDENTS AGAINST VIOLENCE

  Klub, ktorý sa zameriava na sociálne a politické zmeny prostredníctvom získavania finančných prostriedkov. Svoje posolstvo odovzdáva zábavnou formou a posilňuje rôzne sociálne skupiny.

  FASHION CLUB

  Módny klub združuje študentov, ktorí sa zaujímajú o módny dizajn alebo módny manažment. Členovia majú možnosť získať nové znalosti a trebárs zorganizovať aj módnu prehliadku.

  aau.yoga.club

  AAU YOGA CLUB

  Ako povedal Gándhí – nič neničí ľudské telo tak ako starosti. Klub vytvára príjemnú atmosféru, ktorá vám pomôže dosiahnuť vnútorný pokoj, fyzickú silu a harmóniu.

  aauclimbingclub

  AAU ROCK CLIMBING CLUB

  Uvoľnená a priateľská komunita pre nadšencov lezenia. Združenie víta skúsených lezcov aj začiatočníkov, ktorí sa ešte len snažia preniknúť do tajov lezenia.

  against.violence

  STUDENTS AGAINST VIOLENCE

  Klub, ktorý sa zameriava na sociálne a politické zmeny prostredníctvom získavania finančných prostriedkov. Svoje posolstvo odovzdáva zábavnou formou a posilňuje rôzne sociálne skupiny.

  FASHION CLUB

  Módny klub združuje študentov, ktorí sa zaujímajú o módny dizajn alebo módny manažment. Členovia majú možnosť získať nové znalosti a trebárs zorganizovať aj módnu prehliadku.

  Už viac ako 30 rokov pomáhame študentom myslieť globálne.

  Klíč k dosažení úspěchu: Přestat věřit na zázraky, studovat na mezinárodní úrovni a pracovat na sobě

  Barbora Nováková

  Rok ukončenia štúdia: 2021

  Anglo-americkú univerzitu v Prahe som vnímala ako bránu do sveta. Odmalička som chcela byť občianka sveta – stretávať ľudí z rôznych kútov sveta, cestovať a profesionálne sa uplatniť. Skúsenosť zo štúdia v kozmopolitnej komunite mi dodnes pomáha pri hľadaní nových pracovných príležitostí a uľahčuje nadväzovanie kontaktov.

  Jana Culková

  Rok ukončenia štúdia: 1996

  Štúdium na AAU mi otvorilo nový svet. Dovtedy som sa všetko učila naspamäť a v českom prostredí. A zrazu tu bola škola, kde sa zaujímali o môj názor. Po štúdiu som mala šťastie pracovať pre niekoľko veľkých amerických korporácií – napríklad CET 21, Arthur Andersen, Johnson & Johnson alebo Amazon. Skrátka, stále chcem byť tam, kde sa môžem veľa naučiť.

  Studium v zahraničí. AAU

  AAU otvára dvere do sveta.

  Štúdium v zahraničí

  Štúdium v zahraničí

  Naši študenti môžu za jedno školné vycestovať na 35 univerzít na 5 svetových kontinentoch.

  Môžu si rozšíriť obzory a študovať na prestížnych univerzitách po celom svete.

  Chapman: 31 200 dolárov za semester, 4 430 dolárov pre nás (naše školné)
  Florida: 10 086 USD za semester, 4 438 EUR za nás (naše školné)
  Sophia: 9 389 USD za semester, u nás 109 000 Kč (naše školné)

  WASC Senior College and University Commission

  V Európe sú len 2 inštitúcie, ktoré sú plne akreditované touto americkou akreditačnou komisiou. Náš diplom je ekvivalentom amerického vysokoškolského diplomu.

  • Journalism and Media Studies (Major)
  • Journalism and Media Studies: Journalism
  • Journalism and Media Studies: Media and Culture
  • Journalism and Media Studies: PR and Marketing
  • Visual Art Studies: Studio Art and Curatorial Studies
  •  
  Visual Art Studies (Major)